February 8, 2016

Kako do prvog granta od EU?

Opšte je poznato da je najteže doći do finansijske podrške za prvi projekat, tj. u situaciji kada organizacija nema ni iskustva ali ni dovoljno dokaza za donatora o tome da će zaista projekat sprovesti onako kako je aplikacijom predviđeno, kao i da će imati kapaciteta da ispoštuje, često stroge, finansijske i administrativne procedure. Srećom, nisu svi donatori isti niti podjednako zahtevni, već ima i onih čije donacije uvažavaju, čak i favorizuju novoosnovane, niskobudžetne, najčešće lokalne, nicijative. O tome kako doći do prve finansijkse podrške moći ćete da pročitate u našim drugim tekstovima. Ovde ćemo se posvetiti temi koja “muči” veliki broj neprofitnih organizacija u Srbiji – kako dobiti prvi ugovor sa EU o finansiranju? 

Ovo pitanje postavlja se u svim onim organizacijama koje posluju već neko vreme i najčešće imaju godišnje budžete ispod 100.000 evra. To znači da su za svoje projekte već dobijale finansiranje u manjim iznosima, najčešće od bilateralnih donatora koji imaju fleksibilnije administrativne zahteve. Zašto je ovaj trenutak, po našem mišljenju, preloman za svaku organizaciju?

Zato što dobijanje EU podrške znači (najmanje) tri stvari:

  1. da je organizacija “stasala” da može da absorbuje petocifrene (ili šestocifrene) grantove te da ispoštuje zahtevne procedure za apliciranje i sprovođenje EU projekta;
  2. da je organizacija spremna da, posle prvog ugovora sa EU, konkuriše i za druga, sve veća i zahtevnija finansijska sredstva iz EU fondova;
  3. da će organizacija, nakon što “preživi” sprovođenja svog prvog EU projekta, sigurno ojačati svoju strukturu i uspostaviti strateški važne interne mehanizme izuzetno značajne za održivost.

 

U trenutku kada se u Srbiji bilateralna donatorska pomoć ubrzano smanjuje, a EU fondovi sve više otvaraju, deluje da uskoro malih i fleksibilnih grantova gotovo da i neće biti. Za organizacije srednje veličine, koje su već prebrodile prvu fazu u svom radu, profilisale se i pokazale kredibilitet, od presudnog je značaja da što pre uhvate korak sa EU fondovima i pokušaju da investiraju u svoju dugoročnost.

U Srbiji se evropski konkursi za civino društvo otvaraju bar 2 puta godišnje. Najvažniji su European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) i Civil Society Facility Serbia (CSF). Ima i drugih, otvorenih preko drugih EU linija, ali zadržaćemo se na ova dva sa nacionalnog nivoa. Oba konkursa nude grantove za neprofitne organizacije, a teme su im prilagođene i dosta široko postavljene tako da pokrivaju interesovanja velikog broja organizacija. Veličine grantova su različite, ali su u pitanju pomenuti petocifreni i šestocifreni iznosi. Organizacija ne može samostalno da konkuriše na iznos koji je veći od njenog godišnjeg budžeta, što je zaista legitiman kriterijum. Dakle, ako je vaš budžet u prethodnoj fiskalnoj godini bio manji od iznosa potencijalne EU podrške, nemojte ni razmišljati da konkurišete samostalno. Ali, ono što svakako možete je da konkurišete u partnerstvu.

I ovo je preporuka br. 1 – tražite partnere!

Prvo, to će omogućiti da zajednički premostite ovu prepreku sabirajući svoje godišnje budžete. Drugo, svaki od ovih konkursa prednost daje partnerskim aplikacijama.

Preporuka br. 2 – nađite partnera koji je već imao iskustva sa EU podrškom! Ovo deluje samorazumljivo – lakše ćete proći proveru kapaciteta a samo sprovođenje projekta će vam biti kao svojevrstan trening.

Preporuka br. 3 – partnerstvo mora da bude logično, dobro obrazloženo i sa jasnom podelom zadataka i odgovornosti. Dakle, prva dva (formalna) kriterijuma neće mnogo značiti ukoliko parterstvo nije uspostavljeno po logici sinergije i dopunjavanja jakih strana organizacija koje ga čine. Upozorenje: obratite pažnju na uslove konkursa u vezi sa partnerstvima. Najčešće je zabranjeno “učestvovanje” u više od jedne aplikacije i to je eliminacioni kriterijum!!!

Preporuka br. 4 – pogledajte koji projekti su na konkursu koji vas zanima dobili podršku prethodnih godina. To možete učiniti na sajtu Europeaid u sekciji za finansijsku podršku, tako što ćete primeniti razne kriterijume pretrage. Po svakom završenom konkursu, ovde možete pronaći listu dobitnika, nazive projekata, partnere i iznose. Ovo je korisno stoga što ćete dobiti uvid u potencijalne partnere, ali i u neke ideje u vezi sa projektnom tematikom.

S tim u vezi je i preporuka br. 5 – pratite i učestvujete u (koliko je ima) komunikaciji na temu konkursa i finansijske pomoći za OCD. O tome smo već pisali, trudite se da ispratite sajtove donatora, ali i servise za neprofitni sektor. Učestvujte u raspravamo o prioritetima, komentarišite predloge dokumenata u vezi sa podrškom EU Srbiji, kao na primer trenutno aktuelne konsultacije o podršci civilnom društvu 2016-17. Sve ovo će vam omogućiti da se na vreme, tematski i instituconalno, pripremite za naredni konkurs.

Toplo preporučujemo (preporuka br. 6) članstvo u SEKO mehanizmu za praćenje IPA fondova kao i učešće u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, između ostalog i zato što ćete se time naći na izvoru informacija, ali i okruženi potencijalnim partnerima.

Ukoliko procenite da još uvek niste u fazi da možete da budete punopravni partner u aplikaciji, imamo za vas preporuku br. 7 – pratite sajtove organizacija nakon što su dobile podršku na EU konkursima, zato što je sub-granting (davanje malih grantova drugim organizacijama) sve češće obavezna zadata metodologija za sprovođenje projekta. Dakle, organizacije koje dobiju od EU veliki grant, jedan deo sredstava moraju da odvoje za podršku projektima manjih organizacija. Ti iznosi se kreću od manje od 5,000 evra, pa sve do 20,000 evra, što, priznaćete, itekako spada u kategoriju “prvog EU granta”.

***

Ono što neposredno sledi, i time završavamo, je poziv u okviru EU podrške civilnom društvu (Civil Society Facility). Konkurs očekujemo do kraja februara 2016, pa je krajnje vreme, ako već niste, da počnete da se obaveštavate i pripremate. Mi ćemo pokušati da pomognemo svima te očekujte kratak prikaz konkursa čim bude objavljen! Stay tuned!

Tags: , , , , ,


Leave a Reply

Your email address will not be published.

EN