Granted je agencija specijalizovana za prikupljanje finansijskih sredstava za neprofitne projekte. Mi pružamo podršku organizacijama da pronađu odgovarajuće donatore, napišu projektnu aplikaciju i da procene rezultate svog rada.

SR