Ljiljana Ubović je osnivačica Granteda. Ljiljana ima blizu 20 godina iskustva u radu organizacija civilnog društva. Njeno praktično znanje u rukovođenju projektnim procesom vidljivo je u projektnim aplikacijama, što donatori prepoznaju i visoko vrednuju. Klijenti za nju najčešće kažu da s lakoćom transformiše njihove ideje u jasan i pregledan projektni jezik, da se ne ustručava da ih odvrati od nerealnih zamisli, te da uvek učini da tekst projekta dobije svoju priču. Magistratura iz književnosti sigurno u tome ne odmaže.

Pišite na ljilja@granted.rs ili Linkedin.

SR