Pisanje projekata

Svojim angažovanjem u prethodnih 5 godina, pomogle smo da se prikupi više od 10 miliona evra za blizu 100 organizacija: malih i velikih; domaćih i međunarodnih; poznatih i tek osnovanih. Među njima je bilo i onih koje su po prvi put dobile finansiranje, ali i onih koji su svoje veliko iskustvo nadogradili.

Evaluacije i ocenjivanje projekata

Često smo angažovane da sprovedemo evaluacije rezultata projekata, kako pojedinačnih organizacija tako i regionalnih konzorcijuma i mreža civilnog društva. Ova vrsta posla uključuje i formulisanje najvažnijih zaključaka i preporuka za dalji rad i naredne projekte. Naš učinak i ekspertiza su bile preporuka za donatore da nas angažuju kao nezavisne ocenjivačice projektnih aplikacija koje im pristižu na konkurse za finansiranje. 

Istraživanja

Zajedno smo napisale više priručnika zasnovanih na najboljim projektnim praksama sa ciljem da prenesu znanje, sistematizuju pravila i procedure i daju jasne instrukcije za rad u određenim oblastima. Naš tim ima iskustvo u pisanju analiza praktičnih politika, procena potreba, analiza stanja i projektnih strategija.

Obuke

Do sada smo obučile više od 100 polaznika da pišu i sprovode projekte za različite izvore finansiranja.

SR